Bột Hải Quỳ

Bột Trung Cấp

Bột Hải Quỳ phù hợp để làm hầu hết các loại bánh: bánh mì, bánh ngọt, ..., bột có đặc điểm dễ sử dụng và không phải sử dụng nhiều loại bột khác nhau để làm ra những dòng bánh khác nhau.

Các loại bột hải quỳ:

Bột hải quỳ xanh lá.