Bột Bồ Câu Trắng

Bột chuyên dùng cho thức ăn chăn nuôi.

Bột chuyên dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm.