Bột San Hô

Bột Kinh Tế

Bột San Hô được sử dụng để trộn chung với các loại bột khác để làm bánh. Bột có giá thị trường tương đối thấp hơn các loại bột khác, đảm bảo mang lại lợi nhuận cho khách hàng và chất lượng sản phẩm không thay đổi.

Các dòng bột san hô:

Bột san hô tím.                      Bột san hô cam.                   Bột san hô xanh dương.